Ekonomisiffror 2017-12-31

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden: 43 789 661 kr.

Utgående restvärde: 35 948 562 kr

53 lägenheter på 4 709 kvm i 13 fastigheter.

Årsavgift under år 2018: 688 kr per kvm exkl värme.

Lägenheterna är utrustade med direktverkande el.

Taxeringsvärde: byggnader 39 000 000, mark 15 000 000 (totalt 54 000 000 kronor.

Eget kapital: 12 667 401 kr.

Balanserat resultat 1 128 777 kr.

Avsättningar till fond för yttre reparationer: 535 000 kr.

Anläggningstillgångar värde 36 004 090 kr.

Omsättningstillgångar 3 486 277 kr

Lån: 26 822 966 kr.

Ställda säkerheter 31 169 000 kr. För mer info kontakta HSB Mölndal.

 

Övrigt

Lägenheterna ägs av föreningen och får nyttjas av medlemmarna.

Lägenhetsinnehavaren svarar för underhåll och reparationer av golv, väggar och tak, fönster, dörrar och köksutrustning.

Föreningen svarar för underhåll och reparationer av stamledningar för avlopp, värme, el och vatten.

För mera information se broschyren "Vem sköter bostadsrätten".

Vid allvarlig vanvård och brott mot stadgar och regler kan föreningen besluta att bostadsrätten förverkats.