Sophantering

I området finns 3 sophus. Hushållssoporna skall sorteras i gröna plastkärl enligt följande: tidningar, plåt, hårdplast, kartong och övriga hushållssopor.

Kartonger skall vikas ihop av utrymmesskäl.

Närmaste uppsamlingsställe för glas är vid Stensjöns Livs.

I slutet av mars, juni, september och december finns en container vid A-parkeringen.

Stora möbler och annat skrymmande material får inte läggas i containern.

Garage, Parkeringsplatser

Till varje lägenhet hör en parkeringsplats, önskar man inte nyttja denna, finns möjlighet att hyra ut platsen till medlem som önskar ytterligare plats. Detta skall godkännas av styrelsen. Medlemmen får själv handha kontakterna kring eventuell uthyrning av parkeringsplats. Styrelsen kan dock vara behjälplig i kontakten med HSB.

Obs! Rätt till ytterligare parkeringsplats föreligger endast (utöver den som hör till lägenheten), om ytterligare registrerad bil finns.

I föreningen finns 10 garage, 53 parkeringsplatser, alla försedda med el, samt 4 gästparkeringar.
Utöver dessa finns 8 besöksparkeringar på Höjdgatan.

Kölista finns angående garagen.


Tvättstugor

I området finns tre tvättstugor med tvättmaskin, torktumlare, centrifug, torkskåp och mangel.

Möjlighet finns att installera privat tvättmaskin i badrummet.

Tidsbokning sker med särskild nyckel, som varje lägenhetsinnehavare tilldelats.

Tvättid får bokas en gång i veckan. Tvättiderna är:
Vardagar: 8 -12, 12 - 16, 16 - 20
Lördagar: 8-12, 12-16, 16-18
Söndagar: 12-16
Tillgång till torkskåp en timme efter pass.

Dag före helgdag likställs med lördag, helgdag med söndag.

Mattor och madrasser får inte tvättas i tvättmaskinerna. Endast tvättade plagg får torkas i torkskåpen.

Filtren skall rengöras efter varje användning av torkskåpen och torktumlare.

Torkskåpen och torktumlare får användas till kl 21, lördag kl 19.

Efter tvätt ska städning ske, ljuset släckas, fönstret stängas och dörren låsas.